Kad pričamo o nečemu gotovo je nemoguće izbjeći pitanje a kako je to nastalo?

Ako ste imalo znatiželjni, sljedeći tekst će donekle utažiti žeđ za informacijama o porijeklu Neurolingvističkog programiranja. I koliko god su tvorci NLP-a zvanično Richard Bandler i John Grinder, toliko sam primjetila prisustvo i način razmišljanja starih filozofa, stoika Epikteta i Seneke i mnogih drugih. Ma zapravo, svih pomalo pa bi se usudila reći da je NLP zapravo primjenjena filozofija. Rezultat stoljetnog promatranja ljudksih obrazaca i misaonog rada koji je, konačno primjenjiv u svakodnevnom životu i svima dostupan a kreira izvrsnost u radu i životu. NLP je tako nauka o izvrsnosti, skup tehnika povezanih u jedinstvenu metodu koja ostavlja tragove i vodi do željene promjene.

nlpfoundersNaime Richard Bandler i John Grinder promatrali su rad uspješnih ljudi. Htjeli su znati što je to što kreira izvrsnost kod ljudi, koje su to stvari koje rade, njihove vrijednosti i uvjerenja, stavovi, ponašanja i unutranje slike koje su izdvajale ekstremno odlične ljude od onih koji su O.K.? Krenuli su od pitanja što je to što čini razliku kod uspješnih ljudi?
Prvo su otkrili da su ljudi koji su bili izvrsni u nečemu znali svoj cilj a neki su čak imali jasnu sliku željenog cilja.

John Grinder, rođen 10. Siječnja 1940. g., diplomirao je psihologiju na
University of San Francisco ranih 1960-tih a iste godine vratio se na University of California San Diego te je završio i doktorirao na studiju lingvistike 1971. godine. Nakon toga Grinder je radio kao professor asistent puno radno vrijeme na University of California, Santa Cruz (UCSC). Bavio se vođenje je diplomskih i postdiplomskih studija i istraživanjem. Istraživanje je bilo fokusirano na teoriji Naoma Chomskog transformcijske gramatike spcijalizirane u sintaksi i fenomenu delecije.

Richar Bandler rođen je 24. Veljače 1950 godine bio je student matematike i diplomirao filozofiju i psihologiju na University of California, Santa Cruz, 1973. godine.

Richar BandlerZa vrijeme Grinderovog rada 1972 na UCSC, Richard Bandler, zatražio je Grindera za pomoć pri specifičnom modeliranju Gestalt terapije. Kako je Bandler zajedno sa dobrim prijateljem Frank Pucelikom, proveo je dosta vremena snimajući i uređujući snimke Fritz Perlsa (otac Gestalt terapije), naučio je Gestalt terapiju za vrijeme intenzivnih grupnih treninga. Grinder je pozvan da sudjeluje u diskusijama i iako je prvo sjedio tiho i promatrao naposljetku je postavio Bandlera i Pucelika neka pitanja i primjedbe i opservacije. Ostavio je dubok dojam na Pucelika i kasnije je dobio nadimak “pravi genij”, nakon čega je pozvan da se pridruži timu u kojem su sudjelovali i mnogi anomnimni istraživači što je rezultiralo formiranjem Meta - NLP modernog doba.
Bandler je predložio Grinderu da zajedno prouče obrasce kojima se služi Fritz Perls a Grinder je prihvatio izazov i proučavao različite kognitivno bihevioralne obrasce Perlsa i vodeće figure obiteljske terapije Virginije Satir tzv. Baku obiteljske terapije.

Naime Bandler je bio snimatelj jednomjesečne obuke sudenata koju je vodila Virgina Satir, socijalna radnica, sveučilišna profesorica, karizmatična osoba koja je imala veliki utjecaj na razvoj obiteljsko-sistemske terapije. Navodno je Bandler u jednom uhu slušao Pink Floyd a drugim pratio ton i kontrolirao snimanje. Virgina Satir je postavila pitanje nakon što je predsatvila situaciju iz prakse. Polaznici su šutili a javio se Bandler iz svoje kabine za snimanje i ponudio rješenje. Naravno punođeno rješenje je bilo točno.

Bandler je iznajmio smještaj Gregory Batesonu koji je bio vrstan arheolog, socijalni znanstvenik, lingvist i predavao je na UCSC, Kresge College kad i Grinder, a imao je vrlo jak utjecaj na Bandlerovu budućnost, uputivši ga na rad Miltona H. Ercksona. Naime kad su Bandler i Grinder mislili da imaju konačan proizvod odjurili su Gregory Batsonu i pokazali mu svoj skup tehnika i alata koji će prmijeniti terapiju i psihologiju. No Bateson je odgovorio da je to odlično i sigurno dobro funkcionira no kako je tada to bilo pomalo hladno, tehnički korektno ali dehumanizirano, orijentirano na tehniku, a ne toliko na čovjeka i problem, Gregory Bateson je morao spomenuti jednog vrlo neobičnog terapeuta Milton Hyland Ericksona za kojeg čuo a koji radi sa pacijentima i klijentima i priča priče a ljudi odlaze ponekad sa smješkom ponekad tek zamišljeni i dožive promjenu.

Naravno da su čuvši to pokušali kontaktirati Miltona i otputovali su u Phoenix, Arizonu gdje je Milton Hyland Erickson radio u svojoj garaži. Isprva nisu mogli dobiti termin niti doći do Milton no kad su napokon uspjeli, počeli su modelirati i Miltonov rad.

Zajedno Bandler, Grinder, i Erickson postavili su temeljne modele za konačni Neuro-linguistic programming.[5] Godine 1975 Bandler je osnovao vlastitu firmu Meta Publications, i obajvio Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson Volume I (1975).

Bandler i Grinder izdali su The Structure of Magic Volume II (1976), Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson Volume II (1977) I Changing With Families (1976) na kojoj je koautorica Virginia Satir,

Uz Bandlera, Grindera, Virginiu Satir i Miltona Hylanda Ericksona pojavila se kreativna grupa studenata i psihoterapeuta koje danas smatramo drugom generacijom suosnivača regrutiranih od strane Bandlera Grindera i Pucelika: Robert Dilts, Leslie Cameron-Bandler, Judith DeLozier, Stephen Gilligan and David Gordon.

Danas je Neurolingvističko programiranje ili Humana neruolingvistička psihologija mlada nauka i tema mnogih istraživanja.